Praktijk voor Orale Implantologie & Algemene Tandheelkunde

P.P.B.M. van der Kroft tandarts

Röntgenfoto’s voor en na een sinusbodem elevatie

Soms is er in verticale zin te weinig bot aanwezig om in de bovenkaak een implantaat te plaatsen.

Er wordt dan een luikje in de zijwand van de bovenkaak gemaakt,
het membraan in de holte wordt voorzichtig losgemaakt en er wordt bot ingebracht.

Na enige maanden is er dan een goede verticale bothoogte ontstaan
waarin implantaten geplaatst kunnen worden.